Archiwum: Biuro rachunkowe

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • listy płac, deklaracje ZUS, zaliczki podatku dochodowego,
 • elektroniczny przekaz dokumentów ZUS,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe,
 • sporządzenie raportów,
 • roczne sprawozdanie finansowe – współpraca z biegłymi rewidentami,
 • zwroty podatku,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • obsługa pracowników.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych i podatkowej książki przychodów i rozchodów

 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • rozliczenia właścicieli.

Prowadzenie ksiąg handlowych organizacji pozarządowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe,
 • profesjonalne plany kont i polityka rachunkowości dla organizacji pozarządowych,
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków,
 • studia wykonalności, analizy finansowe, analizy ekonomiczne, budżety,
 • sprawozdania finansowe.

Rejestracja działalności gospodarczej:

 • organizacje pozarządowe,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki partnerskie,
 • spółki jawne,
 • spółki z o.o.,
 • spółki akcyjne.

Skontaktuj sie z nami, a my wycenimy miesieczny koszt prowadzenia Twojej firmy.